+90 212 286 00 46    
Sinan Ergin

I BRAND

EDUCATION REQUEST FORM

SEND

I BRAND NEDİR ?

Özel hayat ve iş yaşamında  kişinin düşlerine ulaşması ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi amacıyla; Sinan Ergin’le birebir yürütülen çalışmadır. Çalışma kapsamında aynı bir marka çalışmasında olduğu gibi kişinin mevcut durumu, konumlandırması, iletişim özellikleri ve kişilik özellikleri kapsamında kendisini fark etmesi; düşlerine ve hedeflerine uygun kişisel markasını ve stratejisini oluşturarak aksiyon planı uygulaması gerçekleştirilecektir.

DREAM ve VİZYON ÇALIŞMASI

Mutluluk, ve başarı canlı yaşam ancak kişinin hayat amacının, “dream” ve vizyonu ile bütünleşmesi ile sağlanabilmektedir. Bu kapsamda kişinin dream’i ile özdeşleşmesi ve hayatını bu yönde kurgulaması sürdürülebilir mutluluk ve başarıyı getirecektir.

MARKA ve KONUMLANDIRMA

Karakter özellikleri ve iletişim özellikleri kapsamında; kişinin öz algısı ve dış algılanması arasındaki “gap” çalışılacaktır. Dream ve vizyonuna uygun kişisel markası doğrultusunda mevcut ve oluşması gereken konumlandırmanın netleştirilmesi çalışmanın ana hedefi olacaktır.

STRATEJİ ve AKSİYON PLANI

“Dream ve Vizyon” çalışmasını takip eden “Marka ve Konumlandırma” çalışması doğrultusunda; kişinin hayat amacına ve dream’lerine giden yolda; doğru adımlarla ve bütünsel bakış açısıyla geliştirilen kişisel stratejileri doğrultusunda alınan aksiyonların takibi ve uygulaması gerçekleştirilecektir.

 

ÇALIŞMA PLANI

I  BRAND, KGCC Otel’de bir gün konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sinan Ergin’le birebir çalışma 1.gün 14.00’da başlayacak ve birlikte yenecek akşam yemeği ile 23.00’da sonlanacaktır. 2.gün Sinan Ergin’in rezidansında gerçekleştirilecek 10.00-17.00 saatleri arasındaki çalışma ile programın birinci adımı tamamlanacaktır.

Çalışmanın ikinci adımı için ilk buluşmadan 1 hafta sonra gerçekleştirilecek görüşme ve bunu takip eden 15 gün sonrasında gerçekleştirilecek 1 günlük birebir çalışma ile I BRAND aksiyon takip sürecine geçilecektir. Takip sürecinde 3 ay boyunca her hafta bir kez olmak üzere online görüşmeler planlanacaktır.


Our representative will get back to you soon .


COPYRIGHT © 2014 SİNAN ERGİN. ALL RIGHTS RESERVED.
PRIVACY POLICY